I takt med att människor spenderar allt mer tid online, har digital marknadsföring blivit mer populärt än någon kunde ana för bara 20 år sedan. Eftersom mer tid spenderas online har också en stor del av vår konsumtion förflyttats till internet. Än så länge finns det ingenting som tyder på att denna trend kommer att avta inom överskådlig framtid.

På grund av att så mycket av vår tid spenderas online är det inte bara butiker som behöver sprida sitt budskap digitalt. Även fysiska butiker, organisationer, statliga verksamheter med flera kan, genom att marknadsföra sig digitalt, nå en betydligt större publik än genom enbart analog marknadsföring. Därför är kunskap om hur kunder nås på digital väg vital för framgången.

Passar din personlighet?

Innan du börjar studera marknadsföring är det viktigt att du har tänkt igenom ditt val. Till exempel kan du fundera över om din personlighetstyp är i linje med vad som krävs för att bli en bra marknadsförare. Är du kreativ? Tycker du om att kommunicera med människor? Är du medveten om hur andra uppfattar dig? Är du analytiskt lagd?

Om du har svarat “ja” på åtminstone några av frågorna ovan kan du vara en blivande marknadsföringsstjärna! Alla duktiga marknadsförare är naturligtvis inte stöpta i samma form och det är inte heller önskvärt, men vissa grundläggande egenskaper bör du ha för att bli framgångsrik. Tror du dig ha vad som krävs, läs vidare för att få tips på vilka studiealternativ som finns.

Olika inriktningar

Det finns många olika inriktningar inom digital marknadsföring och det finns också många olika titlar för den som är intresserad av att utbilda sig inom ämnet. Du kan jobba med till exempel sökmarknadsföring, medieplanering, innehållsmarknadsföring, kampanjkoordination och andra typer av digital annonsering. Många längre utbildningar täcker flera av dessa typer så att du får en chans att hitta det som passar dig bäst.

För den som har en relevant kandidatexamen kan det vara intressant att bygga på med en master i marknadsföring. Ett annat alternativ är olika typer av kortare utbildningar med specifikt fokus, vilka det finns många av. Till exempel kan du hitta kurser med fokus på en engelsk publik, eller med en särskild typ av forum som kommunikationsform, exempelvis en blogg eller andra sociala medier.

Svenska utbildningar

I Sverige går det att läsa digital marknadsföring via universitet, högskolor och andra fristående skolor som ger kurser på campus eller på distans. Det finns också utbildningar som riktar sig till företag direkt så att utbildningen blir mer skräddarsydd efter dess anställda. Exempel på akademiska institut som erbjuder ett marknadsföringsprogram är Linnéuniversitetet i Växjö och Kalmar, medan till exempel Lunds universitet erbjuder ett masterprogram.

Exempel på yrkeshögskolor som erbjuder utbildningar i digital marknadsföring är: Borås Yrkeshögskola, IHM Business School, Nackademin, Hyper Island och Bergs School of Communication. Flera av skolorna har också studiesäten runt om i landet. Passar det dig av någon anledning bättre att plugga på distans, är Distansinstitutet och Xpectum två aktörer som erbjuder utbildningar som ger dig mer flexibilitet i studierna.

Utländska utbildningar

Det finns ett antal svenska företag som bedriver utbildningar utomlands, exempelvis EF och Blueberry, vilka erbjuder olika typer av program och kurser av varierande längd och omfattning. Genom dessa företag kan du söka dig till olika platser runt om i världen. Varför inte passa på att studera i Spanien eller England och samtidigt vässa språkkunskaperna när du ändå håller på?

Digital marknadsföring – här för att stanna

Kommunikation är och har alltid varit en stor del av människans vardag och det faktum att vi beblandar oss mindre med varandra fysiskt, har inte minskat behovet av tydlig kommunikation. Snarare tvärtom. Genom att studera digital marknadsföring tar du tag i din framtid, såväl i rollen som yrkesverksam, kollega och privatperson. Kunskaperna du tar med dig har du nytta av i alla delar av livet.