Som företagare idag är konkurrensen oerhört tuff inom de allra flesta branscher. Särskilt när det gäller att sticka ut ur bruset och vara synlig för dina kunder och potentiella kunder. Mycket marknadsföring går att göra utan några höga kostnader idag. Det är istället de som har de bästa idéerna och lägger mest energi på sin digitala närvaro som skapar mest engagemang.

Via digitala kanaler som exempelvis sociala medier har du möjlighet att bygga upp en relation till din målgrupp. Du kan kommunicera direkt med personer som faktiskt är dina kunder. Det här är såklart på gott och ont. På samma sätt som du har möjlighet att få direkt feedback på nya produkter eller samarbeten kan kunderna även ställa dig och ditt företag mot väggen helt öppet.

Komma igång med sociala medier

Trösken för att komma igång med sociala medier kan vara hög. Det är lätt att fastna i att varje inlägg måste vara perfekt, både vad gäller text och bilder. Men det har visat sig att den viktigaste parametern i många lägen är att företagaren vågar vara personlig i sina sociala kanaler. Som mottagare vill du känna av mänskligheten i företaget.

Det är sannolikt därför det är så framgångsrikt att låta utvalda anställda synas i de digitala kanalerna. Om du vill komma igång med sociala medier kan det vara ett första steg att testa hur ett personligt inlägg tas emot av dina följare. Här beror det såklart på företagets storlek men ju mer personligt företaget kan vara i sin kommunikation, desto bättre brukar det tas emot.

Strategi

Någonting som du behöver göra tidigt i arbetet med sociala medier är att formulera någon form av strategi. Det gäller till exempel att bestämma dig för vilka kanaler du ska synas i. Är din verksamhet fotovänlig kan Instagram vara en bra väg att gå. Om du behöver ge instruktioner kring din produkt kan YouTube istället vara den lämpligaste plattformen att fokusera på.

Du behöver även ta ställning till vad det är du ska förmedla och vad du ska ha för kontinuitet. Även om du inte behöver bestämma allt i detalj innan du sätter igång så är det bra att ha en tanke kring din närvaro. Det handlar om att ha kontroll så du exempelvis inte lovar en viss mängd inlägg som du sedan inte hinner publicera.

Val av kanaler

När du ska välja kanaler är det givna utgångsläget att undersöka var din målgrupp finns. Det finns ingen poäng med att satsa helhjärtat på en social kanal om inte dina kunder befinner sig där. Försök att rama in din målgrupp. Vilken ålder är det? Vad vet du om vad de har de för konsumtionsmönster och medievanor? Försök att utgå ifrån det när du väljer kanaler.

Du behöver även fundera på hur du ska gå tillväga rent praktiskt när det gäller konton. För dig som är egenföretagare har du kanske redan ditt privata Instagram-konto. Är det här du ska vidareutveckla och börja prata mer om ditt företagande, eller är det bättre att starta ett helt nytt konto? Det finns inga givna svar då det beror mycket på typen av verksamhet.

Influensers

Ett populärt sätt idag att nå ut med sitt erbjudande är med hjälp av influensers. Det innebär att du via en känd persons kanaler kan nå ut med din produkt. Det här kan vara ett effektivt sätt för dig att komma igång snabbt om du har de ekonomiska förutsättningarna, men tänk på att välja en influenser som är relevant för din målgrupp.

En plan och närvaro är avgörande

Tänk på att inte ta dig vatten över huvudet. Det är i regel bättre att börja med färre kanaler och ha en bra närvaro där än att satsa på att uppdatera överallt. Kvalitet före kvantitet gäller i regel även på sociala medier. Ta fram en plan för dina inlägg så att du får en bra balans mellan säljerbjudanden och mer värdeskapande innehåll.