Oavsett om det gäller personliga hemsidor eller företagshemsidor är det viktigt att ha en webbdesign som lyfter hemsidans innehåll. Tyvärr finns det mängder av hemsidor på nätet, med bra och värdefull information, som tyvärr inte kommer till sin rätt på grund av bristande kvalitet när det gäller hemsidans webbdesign. Designen är en viktig del i det första intrycket som besökaren får.

Konkurrensen om besökarna är tuff idag och du behöver fånga dem snabbt innan de klickar sig vidare till en annan mer tilltalande hemsida. Webbdesignen är med och bidrar till om besökaren väljer att stanna kvar på sidan eller klickar sig vidare. En viktig punkt att fokusera på när det gäller val av webbdesign är förväntningarna på din typ av verksamhet.

Förväntningar

En grundläggande princip när det gäller webbdesign är att den ska matcha förväntningarna hos besökaren. Det innebär att den behöver gå i någorlunda linje med vad besökarna är vana vid och förväntar sig av en hemsida inom den bransch där du är verksam. Exempel innebär detta att en kommuns eller myndighets hemsida behöver kännas seriös och inte alldeles för trendig.

Det viktiga på en sådan sida är däremot att informationen är enkel att ta till sig. Här förväntar du dig inte massa animationer och rörliga element som kanske rör till det. Om du istället driver en e-handel behöver du fokusera på mycket bra bilder och beskrivande element. Detta kombinerat med texter för att kunderna ska förstå din produkt utan att se den i verkligheten.

Balans mellan olika delar

Det handlar om att hitta en balans mellan olika delar såsom bilder, videor, grafer, formulär, menyer och textstycken. Dessa element bidrar till intrycket som din hemsida förmedlar. När det gäller själva designen är det vissa grundläggande delar som alltid måste vara med på en hemsida. Det handlar till exempel om att ha en tydlig avsändare och att hemsidans syfte framgår tydligt.

Hemsidan är en del av den totala visuella identiteten så rent färg- och stilmässigt är det vanligt att utgå exempelvis från färgerna i logotypen vid designen av en hemsida. Om inte det fungerar kan det finnas komplementfärger som är lämpliga att använda sig av. Målet är att skapa en enhetlig sida som besökarna visuellt känner igen från eventuella fysiska butiker och annan kontakt med varumärket.

Hur väljer du design?

Ett bra första steg är att fundera ordentligt över några grundläggande frågor som vilken målgruppen är samt göra en konkurrensanalys. Detta kommer att spara dig tid i det långa loppet. Det kan vara lockande att hoppa direkt in på webbdesignen eftersom detta är roligt och kreativt. Men grundjobbet att ha gjort analysen måste vara på plats först för att designen ska bli lyckad.

Du behöver bland annat fundera över vilket budskap du vill förmedla till besökaren. Bilder, färger och texter kan både förstärka och försvaga budskapet. Bilder gör i allmänhet en sida mer attraktiv och ger besökaren en visuell bild att knyta an texten till. Hur du sedan ska förmedla budskapet och på vilket sätt är viktigt. För att inte drunkna i mängden gäller det att sticka ut.

Vanliga misstag

Det finns flera misstag som kan vara enkla att råka ut för. Ett vanligt misstag är att använda fel färger eller fel storlek på texten som gör att informationen på hemsidan blir svårtillgänglig. Du ska överlag inte ha för långa textstycken, det är bättre att lätta upp med underrubriker och grafik. Ett annat vanligt misstag är att inte lägga tillräckligt med fokus på navigeringen.

Några tips på vägen

Se till att vara konsekvent med designen genom hela hemsidan så att besökaren känner igen sig. Fundera över om du behöver en sökfunktion för att underlätta för besökaren och höja användarvänligheten. Gör en avvägning mellan design och funktion. Vissa designelement kanske känns tilltalande rent estetiskt men är störande i längden för besökaren. Glöm inte heller att få feedback från din målgrupp.